Khách hàng không chỉ là thượng đế!

 

"Ngày xưa, khách hàng là đối phương thì bây giờ, khách hàng là đối tác. Ngày xưa, khách hàng ngồi đối diện, còn bây giờ khách hàng đứng chung chiến hào. Ngày xưa, khách hàng là thượng đế, còn bây giờ khách hàng phải là anh ruột của các bạn", tiến sĩ Lê Thẩm Dương nói.

Vì, dù có là thượng đế đi chăng nữa thì họ cũng không phải máu mủ ruột thị với mình, mình không thể thật tâm mà đối xử với họ. Chính vì thế,   đối với khách hàng như với anh em ruột, thì việc bán hàng không còn là bán cho “người ngoài” nữa mà chuyển thành bán cho người nhà, khi đó mọi chuyện sẽ rất khác.

Chúng tôi luôn coi trọng khách hàng đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết , thông qua dịch vụ bán hàng chúng tôi và khách hàng sẽ trở thành người trong một nhà . 

Khách hàng không chỉ là thượng đế mà còn là miếng cơm manh áo của doanh nghiệp. 

G

0912 406 158

icon-facebook